Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Klachten, privacy en sancties

Klachten

Het team van Opvang Lichtpunten streeft naar het leveren van goede zorg en begeleiding. Toch kan het voorkomen dat de client daar niet tevreden over is. Wacht daarom niet te lang met een klacht en maak dit bespreekbaar, zodat eventuele signalen en suggesties kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze organisatie.

Bij klachten adviseren wij de client dit eerst met de begeleider/mentor te bespreken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan de client contact opnemen met de leidinggevende van de betrokken medewerker(s). Een gesprek kan namelijk al veel oplossen. 

Alle cliënten krijgen bij aanname ook de interne klachtenprocedure en ook de flyer van het Klachtenportaal. 

Het kan echter gebeuren dat er geen oplossing is gevonden of dat de client niet met de betrokkenen in gesprek wilt. De client kan evt. samen met familielid of indien van toepassing samen met de voogd zichwenden naar de externe klachtenprocedure van Opvang Lichtpunten. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, klik op de link voor meer informatie over de klachtenprocedure: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

Voor het afhandelen van de klacht heeft u de volgende gegevens nodig:

·       Naam zorgaanbieder : Lichtpunten B.V.

·       Code                           : 6733

Privacy

Lichtpunten stelt zich ten doel dat er zorgvuldig om gegaan moet worden met alle Privacy (gevoelige) gegevens van haar cliënten, en ook de privacy van het personeel en alle gegevens van Lichtpunten B.V. conform alle privacywet en regelgeving. Dit is noodzakelijk en wenselijk, omdat Lichtpunten het zeer belangrijk vind om betrouwbaar en respectvol om te gaan met haar cliënten en het personeel. Door de invoering van strengere wetgeving van de bescherming van de privacy van personen en bedrijven loopt een onderneming risico’s indien je je niet houdt aan deze regelgeving. Lichtpunten streeft ernaar om de wetgeving zo goed mogelijk te volgen en uit te voeren, want het doel is om ook op langer termijn een stabiele, duurzame, betrouwbare, professionele, respectvolle en bestendige onderneming wil zijn voor haar cliënten en medewerkers.

Visie Lichtpunten 

• Goede en respectvolle zorg hebben voor mensen, zowel voor cliënten als personeel, betekend ook zorgvuldig en respectvol zorgdragen voor de bezittingen, de privacy en de administratieve gegevens van die mensen! 

• Alles wat niet bewaard hoeft te blijven moet op een veilige wijze vernietigd worden en alles wat bewaard moet blijven moet veilig opgeborgen zijn in afgesloten kasten en/of beveiligd versleuteld zijn! 

• Een goede kwalitatieve zorg is tegenwoordig ondenkbaar en onmogelijk geworden zonder een goede kwalitatieve zorgvuldige en veilige administratie!

Hierin staat dat we jou privacy respecteren en zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. We doen niets achter je rug om. Wij vragen jou altijd toestemming met het toestemmingsformulier bij aanvang van de opname, maar ook tijdens het verblijf. Wij vinden het heel erg belangrijk dat jij baas blijft over jouw eigen gegevens. 

Sanctiebeleid

Het Opvanghuis is bedoeld om bewoners in staat te stellen binnen een bepaalde periode met behulp van begeleiding zelfstandig te wonen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de bewoners zich aan de afspraken houden. Wanneer de regels welbewust worden overtreden, kan dit consequenties hebben voor je verblijf. In het sanctiebeleid staat omschreven welke consequenties het niet nakomen van de afspraken heeft of kan hebben.