Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Beschermd Wonen binnen 24 uurs Opvang
  • Ambulante begeleiding bij het zelfstandig wonen. (Nazorg)
  • Crisisopvang binnen 24 uurs Opvang

We doen meer dan alleen een woonplek aanbieden voor jongeren. We doen ook observatie, oriëntatie, kamertraining, overbrugging, herstel, re-integratie en bemiddeling. We begeleiden jou bij al jouw hulpvragen, proberen risico’s te verminderen en werken samen met jou op alle levensgebieden.

Indien nodig bieden we ook crisisopvang. Dan zorgen we samen met jou dat de crisissituatie stopt en dat er rust komt. Woon je langer bij ons dan werken we samen aan alle woonvaardigheden en jouw toekomst: zelfvertrouwen, betere sociale contacten, ritme en structuur en een beter leven.

Je woont met andere personen in één pand. Je maakt gezamenlijk gebruik van de keuken en sanitair, maar je hebt zelf een eigen kamer met wasbak.
Met je mentoren bespreek je wat je precies wilt bereiken tijdens je verblijf. Misschien wil je eerst tijd besteden aan het herstellen van contacten met je familie. Maar ook kan het belangrijk zijn om te leren hoe je nieuwe contacten opbouwt. Misschien wil je eraan werken om je school of werk beter vol te houden of wil je weer opnieuw naar school of aan het werk gaan. Het kan ook belangrijk zijn om huishoudelijke taken te leren, zodat je woonruimte leefbaar blijft of wil je beter omgaan met geld of wil je de weg beter weten naar diverse instanties. Samen met je begeleider maak je een plan, waarmee je stap voor stap toewerkt naar de gewenste situatie. Als je onder Jeugdzorg valt dan wordt jouw plan in overleg gemaakt met je voogd en/of je ouder(s). Ben je ouder dan 18 jaar dan maak jij zelf de keuze wie er samen met jou en ons het begeleidingsplan maakt.