Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Samenwerking

Opvang Lichtpunten werkt structureel samen met ouders, instanties, behandelaars, werkgevers, scholen, gemeentelijke overheden etc.
Samenwerkende partners zijn onder andere:

 • Ouders/Familie/voogd
 • Scholen
 • Werkgevers
 • RIWIS
 • GG-net
 • Accare
 • Tactus
 • Tactory
 • Reclassering
 • Iriszorg
 • JIP
 • CWI
 • UWV
 • Burgerzaken (gemeente)
 • CIZ-kantoor en zorgkantoren Agis
 • Herstel
 • Medische instanties zoals huisartsen en specialisten
 • Sociaal wijkteam
 • WMO