Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Kenmerken

 • Personen in een crisissituatie.
 • Leeftijd van 17 t/m 30 jaar.
 • Dak- of (dreigende) Thuisloosheid. Tijdelijk geen Onderdak
 • Woonachtig in een onjuiste woonvoorziening b.v. gesloten i.p.v. open setting.
 • Overbruggingsopvang nodig hebben (op zoek naar geschikte woon- of opvangplek).
 • Escalatie binnen een woonvoorziening, waardoor Time-out plek nodig is.
 • Beperkt sociaal Netwerk: onvoldoende steun van familie of sociale netwerk.
 • Gezins- of familieproblemen.
 • Beperkte sociale en praktische vaardigheden.
 • Tijdelijk niet alleen kunnen wonen door persoonlijke omstandigheden.
 • Ex-gedetineerden of ex-verslaafden die zelfstandig willen leren wonen en leven.
 • Weinig toekomstperspectief hebben of ervaren op gebied van wonen en leven.
 • Hulpverleningsachtergrond hebben, o.a. internaatverleden e.d.
 • Problemen met financiën, Schulden, beperkte of geen inkomsten.
 • Cliënten die CIZ-indicatie hebben voor 24-uurs verblijf.
 • Ontbreken van sociale positieve steun.
 • Onvoldoende zelfvertrouwen en motivatie.
 • Geen (in)zicht op eigen interesses en kwaliteiten.
 • Schoolproblemen of Langdurig moeite hebben met solliciteren en een baan vinden.
 • Psychosociale of beperkte psychiatrische problemen.
 • Beperkte gedragsproblemen (LVG, ADD, ADHD, PDD-nos, syndroom van Asperge).