Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Info

De begeleiders van Lichtpunten BV proberen zich actief te verplaatsen in een bewoner. Jou te accepteren zoals jij  bent. We geven jou diverse kansen, zodat jouw capaciteiten en mogelijkheden optimaal en positief gebruikt worden. Lichtpunten start vanuit jouw begeleidingsvragen en we bouwen samen met jou aan jouw toekomst.

De onderneming staat voor betrouwbaarheid, professionaliteit, huiselijkheid, vriendelijkheid en respect.

Privacyreglement en een klachtenregeling
Uiteraard hebben wij een privacyreglement en een klachtenregeling. De kwaliteit willen wij bewaken doordat we voortdurend tevredenheidonderzoek doen bij cliënten, medewerkers en instanties. We zijn eengroeiende onderneming die samen kritisch wil blijven kijken naar de vorm en inhoud van de Opvang. Dus staan wij open voor jou opmerkingen en tips. We vinden het belangrijk dat jij een prettig verblijf zal hebben waarin jij kan en durft te leren. Hierdoor zal je je thuis voelen en ook goed kunnen werken aan jouw eigen toekomst.

Missie

“JE EVEN THUIS VOELEN EN WERKEN AAN JE TOEKOMST”!

 Wij zorgen voor meer lichtpunten in jouw leven! Uit de missie van Lichtpunten blijkt, wat opvang Lichtpunten belangrijk vindt. Hierin is terug te vinden, wat voor Opvang Lichtpunten is, en wie de doelgroepen zijn en op welke wijze de doelen van Lichtpunten bereikt willen worden.

Het doel is, om jongeren, jongvolwassenen en volwassenen vanaf 17 t/m 30 jaar tijdelijke opvang te bieden en begeleid Wonen. In deze tijdelijke periode wil Lichtpunten de doelgroep zoveel mogelijk laten deelnemen in de maatschappij en richting geven aan hun leven op een verantwoorde manier.

Lichtpunten creëert optimale randvoorwaarden, waaronder de doelgroep aanwezig kan zijn en begeleiden hen richting herstel van het ‘gewone leven’ in de samenleving.

Om dit doel te bereiken ondersteund Lichtpunten de doelgroep bij het in stand houden van hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden op gebied van wonen, werken en vrije tijd. Uitgangspunten voor deze ondersteuning zijn: De professionele verantwoordelijkheid, respect voor de doelgroep met zijn/haar verleden, bejegening naar de doelgroep en deelneming aan de maatschappij.

NIET ALLEEN, MAAR SAMEN.  JOUW VRAAG  EN JOUW KRACHT

Visie

Lichtpunten vindt het belangrijk dat iedereen recht heeft op een goede woonplek. Ook al is dat tijdelijk en ter overbrugging. Iedereen heeft recht op een stukje persoonlijke aandacht, wanneer dat tijdelijk even nodig is.

Iedereen heeft recht op een thuisfront, leuke en uitdagende vrijetijdsbesteding, werk of scholing en een beter sociaal netwerk. Dit stimuleert de zin van je bestaan, je veerkracht en ook de vitaliteit om te kunnen leren en te leven.

Iedereen zal zich beter en positief ontwikkelen wanneer je (tijdelijk) een prettige en veilige thuishaven en een maatje hebt gevonden in jouw persoonlijke mentor. Door meer succeservaringen leer je weer vertrouwen te krijgen in mensen, in jezelf en in jouw toekomst!

Iedereen heeft recht om de kans te krijgen om zijn eigen unieke kwaliteiten verder te ontwikkelen, zodat deze gezien en benut kunnen worden. Iedereen zal zich beter en positief ontwikkelen wanneer je (tijdelijk) een prettige en veilige thuishaven ervaart.

Lichtpunten is een opvang waar gewerkt wordt aan het zelfstandig wonen en je toekomst. Lichtpunten werkt aan zelfvertrouwen, sociale contacten, structuur, ritme aan de dag en een beter leven.