Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Contra-indicatie

Jongeren of volwassenen die niet in aanmerking komen:

  • Jongeren of volwassenen die niet in groepsverband kunnen wonen, door ernstige gedragsproblematiek. (SLGV, Borderline)
  • Jongeren of volwassenen die geïndiceerd zijn voor een besloten of gesloten woonsetting.
  • Ernstige verslaving- of psychiatrische problematiek, waardoor het (willen en kunnen) zelfstandig leren wonen en leven ernstig belemmerd wordt
  • Jongeren of volwassenen die een gevaar zijn voor zichzelf en de medemens. Iemand met een ernstig strafblad en/of die recentelijk contacten heeft met politie, justitie of reclassering
  • Onbegeleidbaar gedrag of onvoldoende motivatie om te willen leren en te wonen in de opvang
  • Jongeren of volwassenen die gestuurd zijn of verplicht worden om opgevangen te worden in de opvang
  • Jongeren of volwassenen die een zeer laag niveau hebben (LVB)
  • Jongeren of volwassenen waarvan een familielid of gezinslid al verblijft bij Lichtpunten.