Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Wat doet Opvanghuis Lichtpunten?

Wachtlijst: Er is op dit moment (11-01-2023) een wachtlijst van ongeveer 2 maanden.

Het opvanghuis biedt tijdelijk een woonplek, 24-uurs beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning aan personen in de leeftijd van 17 en 30 jaar, die vanwege diverse redenen onderdak en hulp nodig hebben, uit Apeldoorn en omgeving. Ook bieden we ambulante begeleiding b.v. als nazorg nodig is wanneer je uitvliegt en zelfstandig gaat wonen.

Hoe kunnen we je helpen:

Individuele woonbegeleiding
Een mentor van Lichtpunten kan met jou meedenken en jou ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen, geldzaken, je gezondheid, familie en relaties, school/werk, contacten met instanties, je eigen verzorging, prettiger leven. Ze gaan je helpen om jouw doelen te behalen. Ook hulpvragen van evt. voogd of je evt. ouder(s) denken natuurlijk mee wanneer je onder de 18 jaar bent.

Praktische ondersteuning
Een begeleider van Lichtpunten kan jou ondersteunen bij allerlei praktische zaken zoals; boodschappen doen, koken, inrichten van je kamer, persoonlijke verzorging, organiseren van je huishouden, ondernemen van activiteiten binnen en buiten.

Groepsactiviteiten
Samen met de andere bewoners eet je 1x gezamenlijk. Maar dat kan ook vaker zijn als dat nodig of wenselijk is. Je kan uiteindelijk zelf je boodschappen doen, koken en eten. Je eigen kamer onderhouden en iedereen doet om de beurten huistaken. Je kan ook samen met andere bewoners gaan koken als je dat wil. Maar iedereen heeft zijn eigen doelen, eigen wensen en eigen tempo waarin je op weg gaat naar steeds meer zelfstandigheid. Iedereen heeft hetzelfde doel dat je uiteindelijk zelfstandig wil gaan wonen.  Als het wenselijk is kan je ideeën en ervaringen uitwisselen met andere bewoners samen met de begeleiders over verschillende onderwerpen/thema’s. De thema’s die aan de orde komen bepaal jezelf.  Voorbeeld; wat het betekent om weer naar school gaan, om werk te zoeken, omgaan met geld, dagbesteding, relaties en vriendschappen, opkomen voor jezelf, omgaan met boosheid, enz.

Cliënten inspraak
Eén keer per 14 dagen is er een huisvergadering waar alle huishoudelijk zaken besproken kunnen worden. Opmerkingen en verbeterpunten besproken kunnen worden. 1 x per maand op zondagavond is er een vergadering van de Cliëntenraad waar bewoners opmerkingen en samen verbeterpunten kunnen bedenken voor het Team.

Tijdens deze vergaderingen worden ook actuele thema-gerichte onderwerpen besproken.

Denk hierbij aan:

  • Gezonde leefstijl
  • Kooktips
  • Omgaan met geld
  • Middelengebruik en verslaving
  • Suïcide en suïcide gedachten
  • Vragen om hulp
  • Problemen in relationele sfeer

Bewoners hebben inspraak en kunnen zelf allerlei onderwerpen inbrengen.