Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Klachten?

Het team van Opvang Lichtpunten streeft naar het leveren van goede zorg en begeleiding. Toch kan het voorkomen dat de client daar niet tevreden over is. Wacht daarom niet te lang met een klacht en maak dit bespreekbaar, zodat eventuele signalen en suggesties kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze organisatie.

Bij klachten adviseren wij de client dit eerst met de begeleider/mentor te bespreken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan de client contact opnemen met de leidinggevende van de betrokken medewerker(s). Een gesprek kan namelijk al veel oplossen. 

Alle cliënten krijgen bij aanname ook de interne klachtenprocedure en ook de flyer van het Klachtenportaal. 

Het kan echter gebeuren dat er geen oplossing is gevonden of dat de client niet met de betrokkenen in gesprek wilt. De client kan evt. samen met familielid of indien van toepassing samen met de voogd zichwenden naar de externe klachtenprocedure van Opvang Lichtpunten. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, klik op de link voor meer informatie over de klachtenprocedure: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

Voor het afhandelen van de klacht heeft u de volgende gegevens nodig:

·       Naam zorgaanbieder : Lichtpunten B.V.

·       Code                           : 6733