Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Wij zijn een Opvang

Dat betekent dat we meer doen dan alleen verblijf aanbieden voor personen in een crisis. Tevens bieden wij ook observatie, oriëntatie, kamertraining, beschermd wonen, overbrugging en bemiddeling aan.

Indien nodig zorgen we samen met jou dat de crisissituatie stopt en dat er rust komt. Daarna werken we  samen aan het  zelfstandig wonen en jouw toekomst: zelfvertrouwen, betere sociale contacten, ritme en structuur en een beter leven.

Je woont met andere personen in één pand. Je maakt gezamenlijk gebruik van de keuken en sanitair, maar je hebt zelf een eigen kamer.
Met de woonbegeleider bespreek je wat je precies wilt bereiken tijdens je verblijf. Misschien wil je eerst tijd besteden aan het herstellen van contacten met je familie. Maar ook kan het belangrijk zijn om te leren hoe je nieuwe contacten opbouwt. Misschien wil je eraan werken om je school of werk  beter vol te houden of  wil je weer opnieuw naar school of aan het werk gaan. Het kan ook belangrijk zijn om  huishoudelijke taken te leren, zodat je woonruimte leefbaar blijft of wil je beter omgaan met geld of wil je de weg beter weten naar diverse instanties. Samen met je begeleider maak je een plan, waarmee je stap voor stap toewerkt naar de gewenste situatie. Als je een plaatser hebt dan wordt jouw plan in overleg gemaakt met de zorginstelling.