Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Samenwerking

Opvanglichtpunten BV werkt structureel samen met ouders, instanties, behandelaars, werkgevers, scholen, gemeentelijke overheden etc.
Samenwerkende partners zijn:

– Ouders/Familie
– Scholen
– Werkgevers
– RIWIS
– GG-net
– Accare
– Tactus
– Tactory
– Reclassering
– Iriszorg
– JIP
– CWI
– UWV
– Burgerzaken (gemeente)
– CIZ-kantoor en zorgkantoren Agis
– St. Herstel