Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Kenmerken

 • Personen in een crisissituatie
 • Leeftijd van 17 t/m 30 jaar
 • Dak- of (dreigende) Thuisloosheid. Tijdelijk geen Onderdak
 • Woonachtig in een onjuiste woonvoorziening b.v. gesloten i.p.v. open setting
 • Overbruggingsopvang nodig hebben (op zoek naar geschikte woon- of opvangplek)
 • Escalatie binnen een woonvoorziening, waardoor Time-out plek nodig is
 • Beperkt sociaal Netwerk: onvoldoende steun van familie of sociale netwerk
 • Gezins- of familieproblemen
 • Beperkte sociale en praktische vaardigheden
 • Tijdelijk niet alleen kunnen wonen door persoonlijke omstandigheden
 • Ex-gedetineerden of ex-verslaafden die zelfstandig willen leren wonen en leven
 • Weinig toekomstperspectief hebben of ervaren op gebied van wonen en leven
 • Hulpverleningsachtergrond hebben, o.a. internaatverleden e.d.
 • Problemen met financiën, Schulden, beperkte of geen inkomsten
 • Cliënten die CIZ-indicatie hebben voor 24-uurs verblijf
 • ontbreken van sociale positieve steun
 • onvoldoende zelfvertrouwen en motivatie
 • geen (in)zicht op eigen interesses en kwaliteiten
 • Schoolproblemen of Langdurig moeite hebben met solliciteren en een baan vinden
 • Psychosociale of beperkte psychiatrische problemen
 • Beperkte gedragsproblemen (LVG, ADD, ADHD, PDD-nos, syndroom van Asperge)