Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Hoe meld ik mij aan?

Wil jij meer lichtpuntjes?

  • Je belt zelf en meldt je aan
  • Je voogd of je ouder(s) meldt jou aan
  • Via Zorgketen (vergadering van zorgaanbieders en Gemeente)

Voor het intake gesprek plannen we altijd eerst een kennismakingsgesprek in. Dan kan je al je vragen stellen en je krijgt een rondleiding door het huis.

Bij ons wonen gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Je kan alles zelf regelen, maar vaker gebeurt dit samen met je familie of samen met een hulpverlener. Je kan ook doorverwezen zijn door een instantie. In goed overleg kan je ook tijdelijk geplaatst worden door je eigen zorginstelling.

Nadat we jou en een hulpverlener of familielid telefonisch gesproken hebben, en voldoende achtergrondinformatie verkregen hebben, beslissen we of we een persoonlijke afspraak maken.

Nadat de telefonische intake is geweest hebben we een persoonlijk intakegesprek waar besloten wordt of bij ons wonen mogelijk is.

Voordat je bij Lichtpunten komt wonen, maken we samen doelen en begeleidingsafspraken voor het verdere verblijf. Je kan alleen komen wonen wanneer jij het ziet zitten.

Kom gerust eerst langs om een kijkje te nemen en je mag ook aan de bewoners hun ervaringen navragen.