Opvang Lichtpunten BV

Kleinschalig wooninitiatief voor jongeren

Wat doet Opvanghuis Lichtpunten?

Wachtlijst: Er is op dit moment (10-11-2022) een wachtlijst van ongeveer  2 maanden.

Het opvanghuis biedt tijdelijk een woonplek, begeleiding en ondersteuning aan personen in de leeftijd van 18 en 30 jaar, die vanwege diverse redenen onderdak en hulp nodig hebben, uit Apeldoorn en omgeving.

Het aanbod bestaat uit:

Individuele begeleiding;
Een begeleider van Lichtpunten  kan met jou meedenken en jou ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen, geld, gezondheid, relaties, school/werk, contacten met formele instanties, evt. verzorging en opvoeding van je kind(eren).Dot is ook afhankelijk van de vraag van jou en van jouw plaatser. 

Praktische ondersteuning;
Een begeleider van Lichtpunten kan jou ondersteunen bij allerlei praktische zaken zoals; boodschappen doen, koken, inrichten van je kamer, persoonlijke verzorging, organiseren van je huishouden, activiteiten buitenshuis zoeken/ondernemen enz. 

Groepsactiviteiten;
Samen met de andere bewoners kun je bijvoorbeeld gaan koken of boodschappen doen, maar ook kan je ideeën en ervaringen uitwisselen omtrent verschillende onderwerpen/thema’s. De thema’s die aan de orde komen zullen gezamenlijk bepaald worden en deze kunnen gaan over bijvoorbeeld; wat het betekent om weer naar school gaan, werk zoeken, omgaan met geld, daginvulling, relaties en vriendschappen, opkomen voor jezelf, omgaan met boosheid, enz. 1x in de 14 dagen is er een huisvergadering waar alle bewoners zijn huiselijke opmerkingen en verbeterpunten kan bespreken. 

Creatieve, Sportieve en Zelfredzaamheidsactiviteiten;
In samenwerking met COCAA kan je meedoen met de wekelijkse activiteiten. Elke woensdag is er een activiteit op het gebied van creativiteit of zelfredzaamheid of sociaal vaardigheidstraining. In overleg kunnen ook sportieve activiteiten georganiseerd of geregeld worden binnen en buitenshuis.